Neustále sa propaguje ochrana životného prostredia a tá má vplyv aj na akúkoľvek výrobu. Materiály sa nevyhadzujú, ale začínajú sa recyklovať a tak sa v podstate nemíňajú suroviny až tak rýchlym tempom, ako tomu bolo v minulosti. Starý papier, železný šrot či sklo sú len zlomkom surovín, ktoré sa recyklujú a teda používajú sa zas a znovu

V prípade koextrúzie profilov do plastových okien však mnohí váhajú. Neveria tomu, pretože plastové okná musia byť samozrejme kvalitné a nepozerá sa príliš na ochranu životného prostredia, ako na ich samotné vlastnosti. Mať niečo recyklované ešte stále pre mnohých znamená mať niečo nekvalitné, respektíve menej hodnotné. Tí, ktorí nepracujú s recyklovanými produktmi priamo často ani neveria, čo všetko majú v danej chvíli vyrobené už recyklovaných surovín. Špičková technológia, ktorá sa používa pri recyklácií však zaručuje kvalitu plastových profilov, ktoré dosahujú štandardy a vlastnosti, ktoré od nich automaticky očakávate. Nechceme Vás zaťažovať celým výrobným procesom, avšak len pripomenieme, že azda jedinou väčšou nevýhodou je nemožnosť udržania farebného odtieňa, pretože sa drtia spolu biele a farebné profily. Recyklovaný profil je z tohto dôvodu skrytý vo vnútri, aby nebolo vidieť jeho ozajstnú farbu a je prekrytý klasickým profilom, ako ho poznáte. Na povrchu je tak prvotné PVC.

Fyzikálnych vlastností recyklovaného PVC sa obávať nemusíte. Pri opakovanom priechode cez extrúder sa dokonca aj niektoré vlastnosti zlepšujú, napríklad taká húževnatosť. To si môžeme vysvetliť napríklad lepším rozptýlením zložiek receptúry, ako je napríklad modifikátor húževnatosti, vnútorného maziva a stabilizátora zmesi.

A čo s vyslúžilými plastovými oknami?

Plastové okná ako ich poznáme majú veľmi dlhú životnosť. Staré plastové okná, ktoré sa vymieňajú za nové však nekončia po demontáži v spaľovni odpadu, ako by ste si mysleli. Sú vrátené späť do recyklačného procesu. Napríklad Gealan ponúka svojim zákazníkom akési recyklačné koncepty. Tieto koncepty vznikli výrobou z recyklovaného materiálu, ale aj zo zvyškov, ktoré vznikli pri rezaní profilov „klasických – nerecyklovaných“ okien. Akási ekologická bilancia sa zvyšuje práve tým, že prichádza k takémuto recyklovaniu materiálov a znižuje sa tak zaťaženie na životné prostredie.

Ako vyzerá recyklačný kolobeh plastových okien?

Po životnosti okien, čo je približne 50 rokov nasleduje ich demontáž, keďže už plastové okná nemajú také vlastnosti, ako na začiatku. Demontážou sa pre väčšinu ľudí končí ich proces, avšak v tomto prípade putujú do recyklácie. Nasleduje vrátenie suroviny do výroby profilov a samotná extrúzia profilov. Najnovšími technológiami sa okno zhotovuje a montuje.