PLASTOVÉ OKNÁ INTERNOVAinternova

Systém INTERNOVA je od roku 1992 najpredávanejším profilom na trhu. Je to profil ktorý je vyrábaný na slovensku pre potreby slovenského používatela. Stavebná hĺbka rámu je 80 mm a hrúbka krídla je 90 mm.Samozrejme so stredovým tesnením sa radia tieto okná do vyššej strednej kategórie.Je najviac používaným profilom k vôlivynikajúcemu pomeru cena výkon.

Použitím kovania WINK Haus a skiel firmy Nitrasklo dosahujeme špičkovú užívateľskú kvalitu výrobku.

PLASTOVÉ OKNÁ INTERNOVA 6000

Šesťkomorový systém v stavebnej hĺbke 80 mm rám a 90 mm krídlo, vhodný pre novostavby aj nadštandardnú bytovú výstavbu,
Internova 6000 predstavuje kvalitný a masívny 6-komorový systém so stredovým tesnením, s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyrábaný je od roku 2002, v súčasnosti je na zo systémov Internova na Slovensku najpoužívanejší.

 • stavebná hĺbka: 80 mm rám GR 6001, 90 mm krídlo GF 6020
 • pohľadová šírka rám + krídlo 119 mm
 • počet komôr: 6 komorový systém
 • tepelná izolácia: nameraná hodnota Uf = 1,26 W/m2K) ( pri štandardnom vystužení oceľovými výstužami), podľa teoretických výpočtov má vystužený rám a krídlo U-hodnotu 1,08 W/m2K.Pri použití trojskla s tepelnou hodnotou U= 0,65 W/m2K je teoretická tepelná hodnota zaskleného okna U = 0,85 W/m2K.
 • systém so stredovým tesnením s používaním i tretieho dorazového tesnenia
 • zvuková izolácia: so štandardným zasklením 4-16-4 do triedy ochrany 2 (Rw do 35 dB), so špeciálnym zvukovo izolačným zasklením do triedy ochrany 4 (Rw nad 40 dB)
 • mohutnosť krídla v smere interiér-exteriér, zabezpečuje dobré statické, teplotechnické a zvukovoizolačné vlastnosti
 • veľký rozsah hrúbky zasklievania od 22 do 47 mm
 • optimálna výška zasklievacej drážky i zasklievacej lišty znižujúca tepelné straty cez rámik izolačných skiel
 • optimálne vnútorné prekrytie styku krídla a rámu 8 mm
 • bodový kontakt výstuže s profilom
 • eurodrážka na kovanie šírky 16 mm, variant kovania 12/20-13
 • zosilnené steny profilov v mieste skrutkovania skrutky, resp. skrutky skrutkované cez dve steny
 • stredové tesnenie je umiestnené v krídle
 • veľké vystužovacie komory, kde je efektívne využitá hmotnosť výstuží pre dosiahnutie požadovanej statickej pevnosti
 • odolnosť proti zaťaženiu vetrom (podľa EN 12210) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,
 • vodotesnosť (podľa EN 12208) do tlakového rozdielu 1350 Pa vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,
 • prievzdušnosť (podľa EN 12207) vyhovuje pre trojkrídlové okno do výšky zabudovania 100m,
 • prievzdušnosť (koeficient priepustnosti škár vyjadrujúci objem infiltrovaného vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa škárou dĺžky 1 m/ hodinu, a = 0,16 m3.m-1.h-1)
 • vhodné pre novostavby a objekty, kde je záujem o zvýšené tepelnoizolačné vlastnosti rámovej konštrukcie

PLASTOVÉ OKNÁ INTERNOVA 6000 THERMO

Je 6 komorové okno vystužené sklolaminátovými výstuhami a s komorami vyplnenými polyuretanovou penou.
Je určený do energeticky pasívnych domov,kde je záujem o zvýšené tepelnoizolačné vlastnosti rámovej konštrukcie a kde s výmenou vzduchu sa uvažuje iným spôsobom, ako oknami.

 • stavebná hĺbka: 80 mm rám GR 6001, 90 mm krídlo GF 6020
 • pohľadová šírka rám + krídlo 119 mm
 • počet komôr: 6 komorový systém
 • tepelná izolácia: nameraná hodnota Uf = 0,99 W/m2K) ( pri použitých nekovových výstužiach)
 • systém so stredovým tesnením so štandardným použitím i tretieho dorazového tesnenia
 • zvuková izolácia: so štandardným zasklením 4-16-4 do triedy ochrany 2 (Rw do 35 dB),
 • mohutnosť krídla v smere interiér-exteriér, zabezpečuje dobré,
  tepelnoizolačné i zvukovoizolačné vlastnosti
 • veľký rozsah hrúbky zasklievania od 22 do 47 mm
 • optimálna výška zasklievacej drážky i zasklievacej lišty znižujúca tepelné straty cez rámik izolačných skiel
 • optimálne vnútorné prekrytie styku krídla a rámu 8 mm
 • bodový kontakt výstuže s profilom
 • eurodrážka na kovanie šírky 16 mm, variant kovania 12/20-13
 • zosilnené steny profilov v mieste skrutkovania skrutky, resp. skrutky skrutkované cez dve steny
 • stredové tesnenie je umiestnené v krídle
 • odolnosť proti zaťaženiu vetrom (podľa EN 12210) vyhovuje pre jednokrídlové okno do výšky zabudovania 100m,
 • vodotesnosť (podľa EN 12208) do tlakového rozdielu 1050 Pa (dvojkrídlové okno),
 • prievzdušnosť (podľa EN 12207) trieda 4,
 • prievzdušnosť (koeficient priepustnosti škár vyjadrujúci objem infiltrovaného vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa škárou dĺžky 1 m/1 hodinu, a = 0,23m3.m-1.h-1)

MÁM ZÁUJEM

PLASTOVÉ OKNÁ GEALAN

gealanlogo

PLASTOVÉ OKNÁ GEALAN IQ 8000

Predstavuje ekonomickú efektívnosť s optimalizáciou spotreby materiálov.Vďaka šiestim komorám dosahuje vynikajúcu tepelnú izoláciu.Ocelová výstuž zabezpečí stabilnitu tak v bielom ako vo farebnom vyhotovení.Stavebná hĺbka 74 mm.Tepelný prestup vyztuženého rámu je Uw = 1,2 W/mk-1 . Uw pri použití dvojskla od 1,40 W/m2K a pri použití trojskla od 1,1 W/m2K zaskleného okna.Zasklenie je možné do hrúbky 56 mm.Okná Gealan IQ 8000 spĺňajú požiadavky normy STN EN 730540:2002 na ochranu tepla.

PLASTOVÉ OKNÁ GEALAN IQ 9000

Profil Gealan IQ 9000 je novinka, ktorá zjednocuje prednosti stredového aj dorazového tesnenia.Veľká konštrukčná hĺbka ,šesť komôr v profiloch rámu aj krídla v súlade s tromi tesneniami spĺňajú tie najvyššie nároky na tepelnú izoláciu a komfort. Stavebná hĺbka 83 mm.  Zasklenie sa odporúča iba trojsklom,kde dosahujeme  Uw = 0,92 W/m2K.  Zasklenie je možné do hrúbky až 54 mm.  Systém je vhodný pre pasívne domy aj pri použití oceľových výstuží.

MÁM ZÁUJEM

KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

Kontrola