Riadené vetranie s rekuperáciou dnes nájdeme už vo viacerých domoch. Svojich nadšencov si získava pre svoje nesporné vlastnosti a úžitok, ktorý poskytuje. Takmer nevyhnutné je v pasívnych domoch, ktoré by bez neho nemohli fungovať.

Hneď úvodom si povedzme, že to rozhodne nie je najlacnejšie riešenie. Štandardne sa vetranie pohybuje v rozmedzí od 2500 až 4000 eur, a to v závislosti na tom, či priložíte ruku k dielu aj Vy alebo si necháte všetko zhotoviť na kľúč. Druhá cesta je možno o niečo drahšia, rozhodne Vám však ušetrí kopec času a nervov. Je vhodná najmä pre tých, ktorý nemajú s podobnou realizáciou skúsenosti. Vhodne nainštalovaný systém bude pracovať absolútne bez rizika a spoľahlivo. Je tu množstvo prvkov, ktoré sa teoreticky dokážu pokaziť, avšak štatistiky hovoria jasnou rečou o takmer dokonalej spoľahlivosti. Aby tomu tak bolo aj vo Vašom prípade, stačí sa držať niekoľkých rád.

Pravidelná údržba riadeného vetrania

Vetracia jednotka obsahuje dva protiprachové filtre. Tie je nutné pravidelne čistiť alebo vymieňať, a to podľa miery ich znečistenia. Výrobcovia odporúčajú, aby ste tak vykonali aspoň 4 x do roka. Ak sa nachádzate v prašnej lokalite, potom tak učiňte ešte častejšie. Je to veľmi individuálne. Najmä kvalitnejšia jednotka Vás na potrebnú výmenu upozorní. Rozhodne však výmenu neodkladajte na inokedy. Nemusí sa Vám to vyplatiť. Nakoniec však zistíte, že neustálym odkladaním ste docielili len absolútnu skazu systému.

Vypnutie systému vetrania na dlhšie obdobie

Je to jedna zo základných chýb, ktoré môžete s Vašim vetraním spraviť. Dôsledkov, ktoré môžete vyvolať takýmto chovaním je hneď viacero. Prvým z nich je, že systém priameho vetrania je nastavený na určitý kolobeh. Je teda naprogramovaný tak, aby vzduch prúdil z jeden časti a vychádzal do druhej, v tomto prípade v podobe pary, keďže sa kondenzuje. Ak by ste systém priameho vetrania zastavili pokojne sa môže stať, že vzduch bude prúdiť celkom opačným smerom. Filtre nebudú fungovať správne, silou vôle a iných vlastností sa vzduch bude dostávať do priestorov, kde začne kondenzovať a voda sa začne hromadiť na mieste, kde je to absolútne nevhodné. Ak na to neskoro prídete, pri výmene systému sa pokojne môže stať, že sa na Vás vyvalí niekoľko litrov vody, ktorá sa tu vyskytne.

Druhým dôvodom je, že vodná para sa môže kondenzovať aj na miestach, kde systém na to nie je pripravený. Logicky tak začne vznikať pleseň, ktorú ak chcete odstrániť, musí sa odstrániť a vymeniť značná časť celého systému. Spočítajte si tie náklady.