Teplý okraj plastových je pre mnohých užívateľov plastových okien celkom neznámym pojmom. Izolačné sklá sú štandardne plnené vzácnym plynom alebo vzduchom, pričom zvyknú bývať spojené dištančným rámikom, ktorý drží spomenuté sklá pohromade. V minulosti, vďaka neznalosti a taktiež technickému pokroku, ktorý nebol na takej úrovni ako dnes, bol tento dištančný rámik z hliníku, ktorý síce predstavoval veľmi ľahkú a odolnú surovinu, avšak jeho tepelná vodivosť bola oproti súčasne používaným materiálom veľmi vysoká.

Vysoká úspora teplého okraja plastových okien

Akýmsi trendom posledných rokov je dôraz na úsporu – v tomto prípade na úsporu tepelnej energie. Samotná úspora by však nebola možná, ak by sa používali stále tie isté materiály. Aj preto sa v súčasnosti začali veľmi intenzívne využívať materiály na báze kompozitného plastu so sklenými vláknami, kde prišlo k zníženiu tepelnej vodivosti o 0,2 Wm2K. Ak by sme si to chceli ukázať na reálnom príklad tak si predstavte, že takýto materiál má až o tisíc krát menšiu vodivosť, ako spomenutý hliník. Prechod chladu cez teplý rámik je zanedbateľný. Nenastáva extrémne ochladzovanie skla v interiéri a tým sa automaticky aj zvýši teplota vnútorného skla. Výsledkom je tak menšie rosenie v spodnej časti zasklenia. Aby sme si opäť povedali aj niečo z praxe, tak napríklad vodivosť hliníku je 160 Wm2K a vodivosť rámiku, ktorý predstavuje najmodernejšiu technológiu a zároveň aj aktuálny technický pokrok je 0,16 Wm2K. Nehovoríme však len o konštrukčnom prvku, ale tým, že nedochádza k únikom tepla, môžeme pokojne ušetriť až 5% nákladov na vykurovanie.

Estetickosť v rámci plastového okna

Ak by ste hľadali za touto technikou len šetrenie nákladov, potom ste na omyle. Dôraz sa kladie taktiež aj na estetickú stránku. Hneď niekoľko farebných odtieňov na Vás čaká v ponuke, ak sa rozhodnete práve pre toto riešenie. Nemusíte zapadať do radu a vybrať si vždy len šedý variant. Jednoducho si vyberte takú farbu, ktorá sa Vám páči a všetky jej technické vlastnosti zostanú zachované. Klasické okno sa tak razom môže stať zaujímavejším a spĺňajúcim Vaše predstavy absolútne do bodky. Má teda nesporné výhody, ktoré sa nedajú len-tak ľahko odignorovať a pre ktoré sa stáva ešte viac zaujímavým pre konečného užívateľa.

Fyzikálne vlastnosti tohto rámiku taktiež nie sú zanedbateľné. Extrémne tenká hliníková fólia alebo oceľ zaručuje dostatočnú tesnosť k plynom a k vodným parám, ale aj priľnavosť k sklám. Rámik je odolný až do teploty 100°C.