Montáž plastových okien a dodržiavanie správneho postupu je nevyhnutné na to, aby si plastové okná plnili správne svoju funkciu a mali ideálne vlastnosti, ktoré očakávate od nich. Aj absolútne špičkové okno bez odbornej a dokonalej montáže stráca svoju kvalitu a svoje vlastnosti. Správne osadenie do určeného otvoru nie je žiadnou vedou, avšak veľmi ľahko môže prísť k omylu.

Ako na montáž plastových okien?

Dôležité je predovšetkým splnenie nasledovných fyzikálnych vlastností:

– Požadovaný tepelný odpor styku

– Vzduchová nepriezvučnosť

– Požadovaný vlhkostný režim s vylúčením kondenzácie vodnej pary

– škárová nepriezvučnosť vyplývajúca z hygienicky potrebnej výmeny vzduchu

– vodotesnosť, ktorá zabráni vnikaniu vody do styku

– životnosť okien

Pri montáži je okrem vhodného osadenia dôležité aj použitie vhodnej monatážnej peny. O tesnosť a vhodnú dilatáciu okna sa postarajú o montované lišty. Izolant sa môže narušiť napríklad vodnou parou, ktorá preniká do priestoru medzi samotnou stavbou domu a oknom. Vznik plesní nie je ničím výnimočný, avšak treba sa tomuto neželanému javu vyvarovať. Z vonkajšej strany sa zvykne využívať vodovzdorný a paropriepustný izolant, čo väčšinou tvoria polyuretánové pásky.

Plastové okná by sa mali uchytávať na akési kotvy alebo na vruty, čo je však otázkou technických požiadaviek jednotlivých plastových okien, ktoré sa montujú. Záleží tiež aj na type stavebného materiálu, v ktorom sú osadzované okná. Plastové okno je vždy nutné osadiť po zložení krídiel, aby sa mohlo vytvoriť vodovážne uloženie okna. Týmto spôsobom sa pri montáži plastového okna zachová správne rozváženie pre kovanie krídel a v budúcnosti sú eliminované prípadné problém s častým nastavovaním, ale aj poškodením kovania spomenutých krídel.

Čo prinesie neprofesionálna montáž?

Neprofesionálna montáž však môže kvalitu plastového okna redukovať na minimum. Veľmi častým javom je, že tepelno-zvukoizolačné vlastnosti okna nie sú rovnaké, ako sú vlastnosti výplne okenného otvoru. Jednotlivé okná by sa mali vyberať až po tom, čo poznáte svoje podlahy a steny, samozrejme aj omietky a zateplovací systém. Až potom si dokážete vybrať okno, ktoré bude mať presne také vlastnosti, ako Vy sami požadujete. Chybou pri montáži je aj použitie neprimeraného množstva montážnej peny. Hovoríme buď o veľkom množstve peny, čím sa stráca ich efekt alebo o príliš malom množstve peny, čím sa zasa nenaplnia ich vlastnosti a pena absentuje. Nemáte izolačné vlastnosti a teplo z miestnosti uniká.

Vyberte si na montáž plastových okien firmu, ktorá má s tým nemalé skúsenosti. Vyberte si RIBANAtrade, ktorá je špičkou v tomto odvetví.